Normativa

A continuación presentamos en formato PDF os documentos lexislativos relevantes para o Rexistro Galego de COVs. Prema sobre cada un deles para descargar o documento.
  1. REAL DECRETO 117/2003, do 31 de xaneiro, sobre limitación de emisións de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de disolventes en determinadas actividades

  2. DIRECTIVA 1999/13/CE DO CONSELLO do 11 de marzo de 1999 relativa á limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalacións.

  3. REAL DECRETO 227/2006, do 24 de febreiro, polo que se complementa o réxime xurídico sobre a limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles en determinadas pinturas e vernices e en produtos de renovación do acabado de vehículos.


Rexistro Galego de Emisores de Compostos Orgánicos Volátiles
http://covol-int.xunta.local/
http://covol-int.xunta.local/modules.php?V_dir=contents&V_mod=articulos&id=1