Guías Técnicas
  1. Guía técnica de interpretación dos criterios de aplicación dos anexos I e II do Real Decreto 117/2003. (Galego)

  2. Manual para o rexistro das instalacións con emisións de Compostos Orgánicos Volátiles. (Galego)

  3. Guía técnica de interpretación de los criterios de aplicación de los anexos I y II del Real Decreto 117/2003. (Castellano)

  4. Manual para el registro de las instalaciones con emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). (Castellano)

  5. Interpretive Technical Guide of the Application Criteria of Annexes I and II of Royal Decree 117/2003. (English)Rexistro Galego de Emisores de Compostos Orgánicos Volátiles
http://covol-int.xunta.local/
http://covol-int.xunta.local/modules.php?V_dir=contents&V_mod=articulos&id=3